Üdvözöljük az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Az idei tanévben immár ötödik alkalommal rendeztük meg iskolánkban az Európai Diáksport Napját 2021. szeptember 24-én pénteken. A sportesemény egyben iskolánk 75. születésnapjának első állomása volt, a nagyszerű eseményt Maitz Ferenc intézményvezető nyitotta meg. Intézményünk tanulói sportfelszerelésben érkeztek az iskolába és 7.45 órakor gyülekeztek a saját osztálytermükben. Az első három tanítási óra után regisztráltuk a résztvevőket, amelynek alapján iskolánk tanulói 834 fővel vettek részt a programban.
 
A közösségi sportesemény 10.25 órakor közös zenés bemelegítéssel kezdődött, amelyet Takács Sára fitness edző vezetett, majd megformáztuk a KŐRÖSI 75 alakzatot a sportpálya teljes területén. Ezt követően minden résztvevő lefutotta a 2021 méteres távot, majd játékos sportvetélkedőn vettek részt az alsós évfolyamok, amelynek helyszíne a sportpálya és annak környéke volt.
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. szeptember 28-tól (kedd) az intézményi protokoll alapján az alábbi eljárást vezetjük be, melyet kérem, szíveskedjenek gyermekükkel betartatni.
 

 
1. A nevelési oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermek koronavírus-gyanús vagy igazoltan fertőzött.
 

 
2. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
 

 
3. 2021. 09. 28-tól ismételten bevezetjük a tanulók érkezésekor a testhőmérséklet mérését intézményünkben. Iskolánkban 7 mérési pontot alakítottunk ki erre a célra:
 
  • sportcsarnokban 1 alsós,
  • sportcsarnokban 1 felsős,
  • főépületben 2 alsós,
  • főépületben 2 felsős,
  • „B” épületben 1 alsós ponton mérjük a tanulók hőmérsékletét.
  • Az érvényben lévő Országos Tisztifőorvos által megállapított testhőmérsékletnek 37,80°C alattinak kell lennie.
4. A tanulók közlekedése az alábbiak szerint történik:
 
Aggteleki u. 8. sz. alatt
 
Alsó tagozat: 1.b osztály, 2.b osztály, 3.d osztály, 4.c osztály a sportpálya felőli ajtón keresztül érkezik a tantermükbe. Felső tagozat: sportfoglalkozás és idegen nyelvi órákra a Retyezáti út felőli ajtón keresztül érkeznek a tanítási órákra.
 
Bajcsy Zs. u. 19-21.
 
1.a, 1.d, 2.a, 2.c, 2.d, 4.d osztályok az iskola udvarán keresztül a tornaterem felőli ajtón át érkeznek tantermeikbe. 3.c, 4.a, 4.b, 4.c osztály az iskola udvarán keresztül, a büfé felőli ajtón keresztül érkeznek tantermeikbe.
 
A felső tagozatos tanulók az iskola főbejáratán keresztül érkeznek az épületbe.
 
Bajcsy Zs.u. 13.
 
2.e, 3.a, 3.b osztályok és a felsős tanulók az idegen nyelvi órákra közösen használják a bejáratot.
 
5. A közösségi terekben a maszkviselés mindenki számára kötelező!
 
6. Intézményünkbe a betegségből meggyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhet vissza. Kérjük a szülőket, a távollétet követően gyermekük az igazolást az osztályfőnöknek haladéktalanul adja le.
 
Kérem a szülőket, hogy a fenti protokoll eljárást tartassák be gyermekeikkel.
 
Segítő támogatásukra számítunk.
 
Üdvözlettel:
 
Érd, 2021. szeptember 23.
 
Maitz Ferenc
 
intézményvezető
 
sk.


Szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján.
 
Iskolánk, az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola ebben a tanévben ünnepli alapításának 75. évfordulóját, melyről gyermekközpontú programokkal emlékezünk meg.
 
Számítunk az Önök partneri közreműködésükre, programjainkon való aktív részvételükre. Az eltelt időszak alatt városunk egyik legnagyobb, a szülők és a fenntartók körében is elismert oktatási intézményévé váltunk.     Pozitív megítélésünket a magas szakmai képzettséggel, gazdag módszertani kultúrával rendelkező kollégák kitartó munkája, és az új elemekkel bővülő pedagógiai programunk biztosítja.
 
Innovatív megoldásokkal segítjük tanulóink európai polgárokká való válását, nevelési célkitűzéseinkkel, iskolai programokkal erősítjük tanulóink kisebb és nagyobb közösségekhez való kötődését.
 
Tanintézményünkben jelenleg 851 diák tanul, akik 33 tanulócsoportban, 72 pedagógus segítségével sajátítják el a tantervi követelményeket.
 
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a tanulóink képesség szerinti fejlesztésére.
 
Büszkék vagyunk sikereinkre, tanulóink tantárgyi eredményeire, az országos méréseken nyújtott teljesítményeikre, hazai és nemzetközi tanulmányi, kulturális és a sport területén elért kiemelkedő eredményeikre.
 
A nevelő-oktató munkák hatékonyságának növelése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az iskolánkban meghonosodott hagyományaink őrzésére, bővítésére, az országos szintű kulturális és zenei rendezvényeink színvonalas megszervezésére, lebonyolítására.
 
Kedves Szülők! Bízom abban, hogy a 2021/2022-es tanévben is támogatják célkitűzéseinket, melyet partneri kapcsolatban közösen tudunk megvalósítani.
 
Maitz Ferenc
 
intézményvezető