Üdvözöljük az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola honlapján!

Iskolánk tanévzáró ünnepségét 2022. június 24-én, 8 órai kezdettel tartjuk.


Intézményvezetői ügyeleti rendet:
 
2022. június 29. 8.00 - 13.00 óra: Maitz Ferenc
 
2022. július 13. 8.00 - 13.00 óra: Hermann Erzsébet
 
2022. július 27.8.00 - 13.00 óra: Nagyné Rápli Györgyi
 
2022. augusztus 10.8.00 - 13.00 óra: Gaál J. Attiláné
 

 
A titkárságon a nyári szünetben folyamatosan lesz ügyelet:
 
- 06-23-376-523-as telefonszámon vagy
 
- a korosicsoma@gmail.com email címen
 
lehet információt kérni.
 


Beiratkozás

Leendő elsősök beiratkozásával kapcsolatos információk...
ISKOLAÚJSÁG
 
 

Szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján.
 
Iskolánk, az Érdi Körösi Csoma Sándor Általános Iskola ebben a tanévben ünnepli alapításának 75. évfordulóját, melyről gyermekközpontú programokkal emlékezünk meg.
 
Számítunk az Önök partneri közreműködésükre, programjainkon való aktív részvételükre. Az eltelt időszak alatt városunk egyik legnagyobb, a szülők és a fenntartók körében is elismert oktatási intézményévé váltunk.     Pozitív megítélésünket a magas szakmai képzettséggel, gazdag módszertani kultúrával rendelkező kollégák kitartó munkája, és az új elemekkel bővülő pedagógiai programunk biztosítja.
 
Innovatív megoldásokkal segítjük tanulóink európai polgárokká való válását, nevelési célkitűzéseinkkel, iskolai programokkal erősítjük tanulóink kisebb és nagyobb közösségekhez való kötődését.
 
Tanintézményünkben jelenleg 851 diák tanul, akik 33 tanulócsoportban, 72 pedagógus segítségével sajátítják el a tantervi követelményeket.
 
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a tanulóink képesség szerinti fejlesztésére.
 
Büszkék vagyunk sikereinkre, tanulóink tantárgyi eredményeire, az országos méréseken nyújtott teljesítményeikre, hazai és nemzetközi tanulmányi, kulturális és a sport területén elért kiemelkedő eredményeikre.
 
A nevelő-oktató munkák hatékonyságának növelése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az iskolánkban meghonosodott hagyományaink őrzésére, bővítésére, az országos szintű kulturális és zenei rendezvényeink színvonalas megszervezésére, lebonyolítására.
 
Kedves Szülők! Bízom abban, hogy a 2021/2022-es tanévben is támogatják célkitűzéseinket, melyet partneri kapcsolatban közösen tudunk megvalósítani.
 
Maitz Ferenc
 
intézményvezető