Covid - Szülői tájékoztatás


2021. 03. 02.
 
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg egy fertőzött pedagógusunk van, természetesen betegállományban.
 
Vigyázzanak egymásra!
 
Üdvözlettel:
 
Maitz Ferenc
 
intézményvezető


Tisztelt Szülők!
 
A 484/2020. (XI.10) Korm.rendelet alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere elrendelte a kötelező közterületi maszkviselést a köznevelési intézmények bejáratától számított 50 méteres területen belül.
 
Ennek értelmében, a térkép alapján kötelező mindenkinek, diákoknak és felnőttnek egyaránt a maszk viselése!
 
A tanulók iskolába érkezése és távozása maszkban történjen 2020. november 17-től!
 
Kérem Önöket támogassák a maszk viselését!
 
Vigyázzunk egymásra!
 
Üdvözlettel:
 
Maitz Ferenc
 
intézményvezető

MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁSREND A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ FELADATOKRÓL
 
1.    A nevelési oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodni kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 
2.    Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
 
3.    A 2020/21-es tanév első félévében nem tervezünk nagylétszámú tanulók jelenlétével járó rendezvényeket. Kivételt képez a „Mesterségek utcája” pályaválasztási rendezvény, melyet 2020. november 13-án szervezünk a 7-8. évfolyamos tanulóknak. Osztálykeretben meghívott előadókkal történik a tanácsadás.
 
4.    Őszi úszásoktatást felfüggesztjük, tavaszra ütemezzük.
 
5.    A délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat, sportköröket, táncoktatást, szakköröket, valamint az iskolai kórus próbáit átmenetileg felfüggesztjük.  
 
6.    A Határtalanul pályázat megvalósítása egy évvel csúszik.
 
7.    A közösségi terekben a maszkviselés mindenki számára kötelező!
 
8.    Intézményünkbe beteg gyerek csak orvosi igazolással jöhet vissza. Kérjük a szülőket, a távollétet követően gyermekük az igazolást az osztályfőnöknek haladéktalanul adja le.
 
9.    Intézményi termeket, tornatermeket átmenetileg semmilyen célra nem adunk ki.
 
10.    Fogászati szűrésekre az első félévben nem kerül sor.
 
11.    Tanulmányi kirándulásokat a tanév végére tervezzük.
 
12.    Az ebédeltetést szakaszosan, osztályonként szervezzük, a járványügyi szabályok betartásával.
 
13.    A délutáni foglalkozáson résztvevő tanulók elvitele az intézményből az Aggteleki u. hátsó udvari bejáraton keresztül történik 16 és 17 órakor.
 
14.    Szülői értekezleteket online formában tartjuk, csak indokolt esetben kerül másként megszervezésre.
 
A módosított eljárásrend 2020. szeptember 21-től lép hatályba.
 
 
 
Érd, 2020. szeptember 21.
 
                                 Maitz Ferenc s.k.
 
                                         intézményvezető