"Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő verseny

2018/2019. tanév
 
A verseny pedagógiai célja
 
Tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, a magyar népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló és csoportos előadásmód fejlesztése.
 
A verseny kategóriái
 
A versenyen minden olyan diák részt vehet, aki nem népi ének tagozatos képzésben vesz részt, megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak, valamint részt vett a fővárosi/megyei minősítésen.
 
A verseny korcsoportok szerinti megoszlása
 
I. korcsoport: 5-6. évfolyam
 
II. korcsoport: 7-8. évfolyam
 
III. korcsoport: 9-12. évfolyam
 
A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a az alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.
 
Korcsoporton belüli műfaji kategóriák
 
1. kategória: szólóének
 
2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő)
 
3. kategória: énekegyüttes (5-8 fő)
 
A verseny fordulói
 
1. forduló: iskolai válogató / kerületi forduló
 
Időpontja: 2019. január 25-ig
 
Helyszín: Iskolák, kerületek
 
2. forduló: fővárosi/megyei/területi verseny
 
Időpontja: 2019. március 31-ig.
 
Helyszín: a fővárosi/megyei/területi versenykiírások szerint
 
3. forduló: országos döntő
 
Időpontja: 2019. május 18. 
 
Helyszíne: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky út 19.
 
A verseny döntőjén az előadások párhuzamosan több helyszínen zajlanak szólóének, illetve kisegyüttes- és énekegyüttes kategóriában. A versenyzők csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek. A műsoridő egy kategóriában sem lépheti túl a 3 percet.
 
A produkciókat neves szakemberekből álló zsűri hallgatja meg. A zsűri a bemutatókat követően általános értékelést tart. Korcsoportonként kiosztja a minősítéseket, melynek keretében életkori és műfaji kategóriánként kiemelt aranyarany, ezüst és bronz minősítést szereznek a produkciók előadói. Ezen kívüli sorrendet a zsűri nem állít fel.
 
A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez ajánlott irodalom
 
  • „Tiszán innen, Dunán túl” – népdalgyűjtemény
  • Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV.
  • Magyar népzenei antológiák
  • Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtéseinek kiadványai
Javaslat a népdalcsokor összeállításához
 
  • vagy azonos tájegységről válogatott dalok
  • vagy azonos gyűjtőtől származó dalok
  • vagy saját tájegység dalai
  • vagy egy témakörhöz tartozó népdalcsokor
Az országos döntőbe továbbjutás feltételei
 
A fővárosi fordulóból kategóriánként és korcsoportonként három kiemelt arany minősítésű produkció juthat tovább, összesen 108 fő.
 
Megyénként/területenként kategóriánként és korcsoportonként kettő kiemelt arany minősítésű produkció juthat tovább, összesen 72 fő.
 
Kérjük, hogy a megszabott létszámot ne lépjék túl!
 
A nevezés módja
 
Az országos döntőbe jutottak adatait a területileg illetékes POK/megyei versenyszervező összesíti és küldi elektronikusan az országos döntő szervezőjének a Versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu címre.
 
A nevezés megerősítéseként szükséges az Oktatási Hivatal központi nevezési lapjának leadása a helyszínen. A nevezési lap a Tehetséghálóról (www.tehetseghalo.hu) tölthető le.
 
Nevezési díj nincs.
 
Nevezési határidő: 2019. április 19. péntek
 
A fordulók közös éneke a verseny címadó népdala: „Tiszán innen, Dunán túl” (valamennyi versszakával) és az Által mennék én a Tiszán című népdalok.
 
A verseny díjazása
 
Az országos döntő résztvevői minősítő oklevelet kapnak kiemelt aranyarany, ezüst, bronz fokozattal, valamint tárgyjutalomban részesülnek. 
 

 
A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:
 
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
 
1088 Budapest, Vas u. 8. 
 
Tel.: +36-30-725-8523
 
Szakmai felelős:
 
Rápli Györgyi vezető szaktanácsadó
 
E-mail: rapli.gyorgyi@gmail.com
 
Kapcsolattartó:
 
Szikszai Imréné pedagógiai referens
 
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
 
1088 Budapest, Vas utca 8.
 
Telefon: +36-1-374-2252
 
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu