Iskolánkról 

Bemutatkozás

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érd egyik legnagyobb oktatási intézménye. Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy felkészítse tanulóit a továbbtanulásra, s elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket. Azt vallja, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden gyerek megszerezhet a képességeihez mérten. Iskolánkat a nyugodt, aktív munkára serkentő légkör, a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet tartó, nevelő célzatú tanár - diák kapcsolat jellemzi.

Minden évfolyamon emelt szintű ének - zene oktatás folyik. Az oktatás szerves része az iskolai kórusban való részvétel. Iskolánk énekkara szép hazai és nemzetközi sikereket ért el az elmúlt években.

Angol ill. német nyelv és informatika oktatás a 4. osztálytól biztosított. Angol nyelv oktatás a 4. évfolyamtól egy-egy csoportban emelt szinten folyik.

Alsó tagozaton kisfelmenő rendszerben 1-2. évfolyamon egy tanító, 3-4. évfolyamon tantárgycsoportban tanítók oktatnak. Alsó tagozaton Apáczai tankönyvcsaládból, felső tagozaton a Pedagógiai programban elfogadott tankönyvekből tanítunk. A nevelő - oktató munkát segíti a gyermekvédelmi felelos, fejlesztő pedagógus, iskolai könyvtáros, pedagógiai asszisztens és gyógytestnevelő munkája.

Iskolánk tanórán kívül nívós programokkal színesíti diákjaink életét: suli-buli, farsang, sportnap, bolhapiac, Kőrösi - napok rendezvénye, koncertek, Pest megyei Kórusfesztivál, bábszínház, írói estek, kiállítások, természeti-, néprajzi-, sport-, erdei táborok, nyári és téli sporttáborok, túrázások, úszás, korcsolyázás.

Végzős tanulóink pályaválasztása sikeres, 100 %-os a beiskolázás. Tanulóink jelentős sikereket érnek el városi, megyei, országos tanulmányi- kulturális- és sport versenyeken.

Az iskolában 1992. óta működik a Vincellér Alapítvány. Céljai közt a legfontosabb az iskolai oktató és nevelő munka feltételeinek javítása. A rászoruló ill. tehetséges gyerekek támogatása mellett feladata a tárgyi eszközök bővítése, az informatikai képzés segítése. Az alapítvány minden olyan iskolai tevékenységet támogat, amelyben a gyerekek legnagyobb része részt vesz. (Pl.: kézműves foglalkozás, bábszínház, sportversenyek, iskolai táborok).

Az iskola alapítványának neve: Vincellér Alapítvány
adószáma: 19185552-1-13
számlaszáma: 10200926-22611361
Alapítványról bővebben...

Iskolavezetés:

Intézményvezető:
 
Maitz Ferenc
 
Intézményvezető-helyettesek:
 
Gaál J. Attiláné - intézményvezető-helyettes
 
Hermann Erzsébet - intézményvezető-helyettes
 
Nagyné Rápli Györgyi - intézményvezető-helyettes

Alsó tagozat

A 2018/2019-es évben 33 osztály indul, ebből 8 ének-zene tagozatos
 
Alsó tagozat:
 
Alsó tagozatos munkacsoport vezető: Albertné Láposi Ildikó

Osztályfőnökök:  
1.a Kosztyóné Kun Julianna
1.b Robotka-Farkas Edina
1.c Nagyné Balázs Gabriella
1.d Sáriné Madarassy Andrea
2.a Hidvégi Ildikó
2.b Veresné Juhász Erzsébet
2.c Peretsényiné Kosziba Ildikó
2.d Albertné Láposi Ildikó
3.a Eszenyiné Molek Tünde
3.b  Oláhné Balog Tünde
3.c   Járvás Istvánné
3.d Faragó Ilona
4.a Vincze-Károlyi Mária
4.b   Tasnádiné Kiss Ilona
4.c Gaál J. Attiláné
4.d Erdei Erzsébet

Délutáni (napközis) csoportok:
 
Munkacsoport vezető: Nagyné Balázs Gabriella

Csoportok:
Feltöltés alatt...

Felső tagozat

Felső tagozat:
 
Felső tagozatos munkacsoport vezető: Jánosi Eszter

Osztályfőnökök:  
5.a Jánosi Eszter
5.b Répási Judit
5.c Kámán Éva 
5.d Brunczvikné Máté Ildikó
6.a Volfné Micheller Ildikó
6.b Radoychich Hedvig
6.c Bali Ildikó
6.d Hermann Erzsébet
6.e Fajszi Éva
7.a Dudás Krisztina
7.b Tóthné Hollósi Krisztina
7.c Rápli Györgyi
7.d Tóth Zoltán
8.a Csapó Andrea
8.b Kiss Judit
8.c Viktóriusz Anna
8.d Pátrovicsné Deme Erika

Iskolánkban tanító pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, karbantartó, takarító nénik:
 
Ádámné Nagy Györgyi
 
Albertné Láposi Ildikó
 
Bali Ildikó
 
Bartalek Nagy- Annamária
 
Barzsó Jánosné
 
Bíró- Kiss Sára
 
Bogosné Timár Zsuzsanna
 
Boros Mária
 
Boros Tünde
 
Boros Zoltánné
 
Brunczvikné Máté Ildikó
 
Csapó Andrea
 
Cseke Gábor
 
Cserpák Judit
 
Dudás Krisztina
 
Erdei Erzsébet
 
Dr. Erdeiné Varga Lívia
 
Erdősné Kenderes Márta
 
Eszenyiné Molek Tünde
 
Fajszi Éva
 
Faragó Ilona
 
Firnicz József
 
Gaál József Attiláné
 
Dr. Gáti Józsefné
 
Govnik Zsuzsanna
 
Görző László Istvánné
 
Gulyásné Füredi Andrea
 
Gyenes Gyöngyi
 
Hattab Shehrazad
 
Hermann Erzsébet
 
Hidvégi Ildikó
 
Hofferek Andrásné
 
Ilosfai Csilla
 
Jánosi Eszter
 
Jánosiné Kühstahler Rozália
 
Járvás Istvánné
 
Juhos Krisztina
 
Kámán Éva
 
Káposztás Andrea
 
Kiss Emma Judit
 
Kiss Judit
 
Kondri Szilvia
 
Kosztyóné Kun Julianna
 
Kovács Csabáné
 
Kövesné Illés Éva
 
Kucsma Kinga
 
Láng Hanna
 
Lázár Mihály
 
Lengyel Zsuzsanna
 
Leszákné Grim Mária
 
Maitz Ferenc
 
Markoltné Perger Emília
 
Máténé Vaskó Teodóra
 
Mezeiné Németh Ágnes
 
Nagyné Balázs Gabriella
 
Nagyné Rápli Györgyi
 
Oláhné Balog Tünde
 
Olenyuk Bernadett
 
Pálné Marián Erika
 
Pátrovicsné Deme Erika
 
Peretsényiné Kosziba Ildikó
 
Pethőné Ónodi Andrea
 
Radoychich Hedvig
 
Répási Judit Ágnes
 
Robotka-Farkas Edina
 
Sáriné Madarassy Andrea
 
Stokkerné Polonyi Mónika
 
Szabó Alice
 
Szencziné Törőcsik Anna
 
Szikszai Tibor Ferencné
 
Tasnádiné Kiss Ilona
 
Teisenhoffer Szilvia
 
Ticzné Ferenc Éva
 
Tihanyi Márta
 
Tóth Zoltán
 
Tóthné Battyányi Csilla
 
Tóthné Hollósi Krisztina
 
Túri Jácintné Bozó Anita
 
Végsőné Rózsa Valéria
 
Venczlné Illa Mónika Teréz
 
Veresné Juhász Erzsébet Judit
 
Vidos Éva
 
Viktóriusz Anna
 
Vincze-Károlyi Mária
 
Volfné Micheller Ildikó
 
Zubik Erika

Tehetségpont

A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek
 
      A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola fenntartói (önkormányzat) támogatással vált. Ezen szándékának célja a magyar ének-zenei, művészeti nevelés Kodály elvei szerinti hagyományának őrzése és továbbfejlesztése, a tehetséges gyerekek felkutatása, támogatása, gondozása. A hálózat kialakítására törekvő Tehetségpont együttműködik a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, valamint a Magyar Kórusok es Zenekarok Szövetségével.
 
 Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)
 
      Iskolánk, az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola több mint 60 éves múltra tekinthet vissza. Évtizedek óta Érd város településének meghatározó oktatási intézménye. Az intézmény közművelődési és kulturális jelentősége a város életében az utóbbi 20 évben a legmeghatározóbb. Ennek magyarázata, hogy 1993-tól lehetőség teremtődött az emelt szintű ének-zenei nevelés szervezésére, megvalósítására. Mindez azt is jelenti, hogy immáron a körzeti beiskolázási feladatok mellett a városban egyedül állóan képezhetjük ének-zene tantárgyból emelt óraszámban a gyerekeket.
 
      Nyolc osztályos általános iskolánk összlétszáma jelenleg 950 fő, s ebből mintegy 240 diák tanulhat kiemelten ének-zenét, mely által magas szintű zenei és általános műveltséget is szerezhetnek e tanulók. A zenei tehetséggondozásban résztvevő gyerekeknek iskolánkban heti 4 énekórájuk van, és emellett heti 2 óra, órarendbe beépített karénekes fog-lalkozásban részesülnek. Jó esetben a zenei tanulmányok kiegészülhetnek a városi zeneiskolában végzett hangszeres stúdiumokkal. Az egyéb művészeti tevékenységek iránti igény kielégítése érdekében szakköri formában szervezünk drámajáték, festészet és néptánc oktatást is.
 
      Szaktárgyi munkánk eredményessége közvetlenül kimutatható versenyeredményeinkben, és közvetve a végzős diákok beiskolázási mutatóiban. A diákság 40 %-a tanulmányait humán gimnáziumokban folytatja tovább. Jeles zenepedagógusaink szakmai munkájának köszönhetően az intézmény több mint tíz évig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorló iskolája volt. Ezen tevékenységének pillanatnyi felfüggesztése a hallgatói létszám csökkenésének tudható be.
 
      Ének-zenei nevelésünk hatékonysága iskolánk falain túlmutat. Külső megnyilatkozásaink első sorban a kórusmunkához kötődnek. Iskolánkban három kórus működik, két gyermekkar és egy volt diákokat is megtartó leánykar. Ez utóbbi több nemzetközi nagydíjjal is büszkélkedhet. Kórusmunkánk fontos célkitűzése, hogy mindenki számára közérthetővé tegye a zene szavak nélküli művészetét, hogy megismertesse és bemutassa a gyermekkari irodalom széles repertoárját, s nem utolsó sorban, hogy a benne éneklők boldogabb emberekké váljanak. Repertoárunkban igyekszünk a sokféle zenei, művészeti stílust is felvonultatni, valamint a népzene és a műzene kiemelkedő alkotásait prezentálni.
 
     Végső célunk az, hogy gyermekeinket érzékennyé, és nyitottá tegyük a szépre, a jóra, hogy felnőtt világukban ne tagadják meg az értékes kultúrát, és tudatosan, értően válogassanak a rájuk zúduló információözönből.
 
A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó Tehetségpont tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?
 
      Hatókör: regionális.
 
      Szakmai feladataink alapján nyitott partnerségi viszonyban állunk helyi, regionális és országos szakmai szervezetekkel, művészeti szövetségekkel, egyesületekkel, tankönyvkiadókkal, pedagógiai szolgáltatókkal. Hosszú évekre visszamenőleg tartunk megbízható kapcsolatot térségi gazdálkodó szervezetekkel, mely működésünk - első sorban rendezvényszervezéseink - biztonságos hátterét is adják. Folyamatosak periodikusan ismétlődő kulturális tevékenységeink: kiállítások, előadások, irodalmi ankétok szervezései. Kezdeményezésünkre minden tanévben "Örvendjen az egész világ!" címmel 2. alkalommal Országos, és 17. alkalommal Regionális és Pest megyei kórusfesztivált rendezünk.
 
      Az intézményünk pedagógusainak szakmai elkötelezettségei, tapasztalatai:
 
      - országos szakértői listán szerepelnek,
 
      - tankönyv és tantervírói tapasztalatokkal bírnak,
 
      - szakmai koordinációs feladatokat látnak el TÁMOP 3.1.4-es projektben,
 
      - vezető szaktanácsadói és felsőoktatási gyakorlatvezetői tapasztalattal rendelkeznek,
 
      - pedagógusunk a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (MZMSZ) elnökhelyettese.
 
A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?
 
      - A tehetséggondozásban elkötelezett pedagógusok számára módszertani továbbképzések biztosítása.
 
      - Pedagógiai, pszichológiai pedagógus-fejlesztés.
 
      - Hazai-és nemzetközi tapasztalatcserék, konferenciák szervezése.
 
      - A tehetséggondozásban résztvevők számára (tanár-diák-szülő) a tanulási-tanítási stratégiák módozatainak megismertetése.
 
      - Művészeti tehetséggondozó táborok szervezése a diákok számára.
 
      - Egyéni fejlesztés az általános és a különleges tehetségek megnyilvánulásainak gondozására.
 
      - Tehetség-tanácsadás a diákok pályaorientációját segítve.
 
Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.
 
      Az intézményünkben tanító pedagógusok közül sokak pedagógiai szakértők, néhányan fejlesztőpedagógusok, akik a tehetséggondozást elhivatott szakértelemmel végzik. Kollégánk az MZMSZ elnökhelyettese, aki ennek okán is folyamatosan látja el intézményünket szakmai információkkal.
 
      A művészeti - zenei tehetséggondozás területére vonatkozó további pedagógiai és pszichológiai kutatásokra, fejlesztésekre a területen nagy tapasztalattal rendelkező kollégákat keresünk meg.
 
Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?
 
      Diákjaink szaktárgyi felkészültségének visszaigazolását jelzik a versenyeredmények, melyek a zeneművészet ágban túllépik az ország határait. Egyéb vonatkozásban (első sorban irodalom és matematika) országos díjakkal is rendelkeznek. Az ismeretek elsajátításának mértéke és minősége mellett számunkra talán még fontosabb a hozzáadott érték személyiségfejlesztő hatása, annak nyomon követése. Éppen ezért a tehetséggondozásban résztvevő diákok és pedagógusok, tanácsadók munkájának eredményességét hatékonyságméréssel kívánjuk nyomon követni. A vizsgálódás minőség irányítási programunk része.
 
Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?
 
      Munkastílusunkra a kölcsönösség, egymás tisztelete, az alkotás örömének ébrentartása a jellemző. A személyiség fejlesztése intézményünk sajátosságaiból adódóan zömében a tanórák keretében zajlik. Az önszerveződésre, a különféle művészeti ágakban tehetséges gyerekek igényeinek kielégítésére szakmai segítséget biztosítunk.
 
Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?
 
      A Tehetségpont infrastrukturális működését a bázisintézmény, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola térítésmentesen biztosítja. A Tehetségpont munkájához kapcsolódó szakmai dokumentumokat, szakirodalmi hátteret, kiadványokat úgyszintén a fejlesztésben résztvevők ingyen kapják. Az egyéb, költségeket igénylő feladatok megvalósításához, innovatív tevékenységekhez intézményünk külső partnerek megnyerését tervezi PR-tevékenységekkel, támogatók felkutatásával és pályázati források bevonásával.