Vincellér Alapítvány

AktualitásokKedves Szülők!
 
Alapítványunk az Önök 2019. évi SZJA 1%- os felajánlásaiból 933 635 Ft- ot kapott támogatásként.
 
Köszönjük a segítségüket!

 
E mellett tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021 tanév elején
 
 • 90 000 Ft értékben megjavíttattuk a sportpályán lévő mászóvár szerkezetét,
   
 • 143 000 Ft célzott támogatásból megvettük az öt első osztály iskolai baseball sapkáját ( fogadó ajándék minden kis diáknak),
 • kb.2000 Ft-ot költöttünk alapítványi szekrények zárjavítására, 
   
 • 29000 Ft értékben cseréltük a mászóvár csúszdáját, mert eltörött.

 
2020.szept.25.         
 
Tisztelettel: A Vincellér Alapítvány Kuratóriuma


Kedves Szülők!
 
Eljött a tavaszi adóbevallások ideje. Idén is dönthetnek adójuk kétszer 1 %- ának sorsáról.
 
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki tavaly a Vincellér Alapítványt választotta támogatott szervezeteinek egyikeként.
 
Bizonyára tudják, hogy a befolyt összeget iskolánk tárgyi feltételeinek javítására, osztálykirándulások támogatására, versenyek  támogatására fordítjuk.
 
Nagy álmunk a sportpályán egy kültéri modern tornapark.
 
Előre is hálásak vagyunk mindazoknak, akik idén is alapítványunkat választják.
 
Adataink:
 
Vincellér Alapítvány - (közhasznú)
 
  adószáma: 19185552-1-13
 
  számlaszáma: 10200926-22611361

 
  
 

Új székek kerültek a lapos épületbeli nyelvterembe az alapítvány jóvoltából.
 
Köszönjük még egyszer a szülői támogatást,ami ezt is lehetővé tette.Az elmúlt tanév végén a térfigyelő kamerák felszerelése, valamint a wifi hálótat kiépítése iskolánkban( a sportcsarnok és a B épület területén) a Flas Network Kft támogatásával valósult meg.
 
A segítséget hálásan köszönjük!


Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók!
 
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Vincellér Alapítványának fő célja a diákok tanulmányainak segítése. E cél megvalósításában, nagy segítség az Önök támogatása.
 
A magánszemélyek az éves adóelszámolásuknál rendelkezhetnek a Személyi jövedelemadó (Szja) 1 % - áról az Alapítvány javára.
 
A nyereséges vállalkozások a Tao. Törvény 7.§ (1) z) pontja és a 7.§ (7) bekezdése szerint csökkenthetik az adózás előtti eredményüket a közhasznú szervezet javára önkéntesen, visszafizetési kötelezettség nélkül juttatott támogatás 20 százalékával.
 
Vincellér Alapítvány adószáma: 19185552-1-13
 
Vincellér Alapítvány bankszámla száma: 10200926-22611361 (K&H Bank)
 
Lehetőség van célzott támogatásra, pl.: konkrét osztály megjelölésére, eszköz meghatározására, amire az osztálynak, illetve az iskolának szüksége van. Amennyiben szeretné támogatni az Alapítványt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Hermann Erzsébet kuratóriumi elnökkel. További elérhetőség e-mailen: vincelleralapitvany@gmail.com
 
Gyermekeink fejlődése közös célunk! Köszönjük támogatásukat!
 
Vincellér Alapítvány (közhasznú!)Kedves Szülők!
 
A Vincellér Alapítvány ismételten köszönetét fejezi ki támogatásukért!
 
Íme az első tárgyak, melyek megérkeztek iskolánkba.
 
A folyosón lévő tanulósarkok barátságosabbá tételéhez vásároltuk a színes paravánokat, melyek reméljük elnyeri a gyerekek tetszését is!
 
Beszereztünk továbbá 3 db tapadó korongos táblai körzőt, ami filctollal is használható, ezáltal kíméli a fehér táblákat.
 
Segítségüket még egyszer köszönjük!
 
Tisztelettel:
 
Vincellér Alapítvány
 
Kuratóriuma

Kedves Szülők!
 
Az alapítványi bál bevételéből a következő eszközöket vásároltuk:

3 db Epson projektor 300 000 Ft
20 db Írótáblás szék 230 000 Ft
1 db Polcrendszer 100 000 Ft (kis tornaterem szertárába)
1 db Színes nyomtató patron 30 000 Ft
3 db Fejmikrofon 30 000 Ft


Köszönjük tanulóink nevében a segítségüket!
 
Vincellér Alapítvány


Diákönkormányzat támogatta 2015 .jan.1. óta:
 
-március 15-én városi ünnepélyre koszorú 3500 Ft
 
-Kőrösi napra a kopjafára koszorú 2000Ft
 
-Szeretlek Kőrösi vetélkedőre csokoládé jutalomnak 17000Ft
 
-6-os terem padjainak felújítása 85 000Ft
 
-szászrégeni vendég  gyermekcsoport megajándékozása 30000Ft
 
-1 db új sötétítő roló a könyvtárba 10000Ft
 
-tornatermi védőszőnyeg beszegetése 83825Ft
 
-Gárdonyi iskolának születésnapi ajándék labdák 6000Ft
 
-36 új ugrálókötél+ 9 db magas,lyukacsos oldalú piros bólya 23760Ft
 
ÖSSZ:261 085Ft
 
Vincellér Alapítvány  támogatta 2015 .jan.1. óta:
 
-10 db 2 ÉVES SZÁMÍTÓGÉP TELJES FELSZERELÉSSEL( monitorral,billentyűzettel)adomány
 
-szászrégeni Geller David Nemzetközi Matematikaverseny delegációjának útiköltségének támogatása 265000 Ft
 
-sportpályai mászóka felújítása 220 000Ft
 
-népdaléneklési verseny nevezési díj 10000Ft
 
-tanári nyelvkönyvek oktatáshoz támogatva 10000Ft
 
-könyvelő 6 havi tiszteletdíja  150000Ft
 
-előző évi útiköltség hátralék(Érd város helyett)41000FT
 
-kirándulási támogatások kérvényekkel 30000FT
 
-év végi jutalomkönyvek alapítványi hagyomány szerint szülői felajánlással
 
-színes fénymásoló gép szülői felajánlással
 
-új szervergép adomány
 
-sportpályai szikkasztó árok balesetveszélyességének megszűntetése 600000Ft
 
-új 3*4 méteres napközis homokozó készítése a sportpályán 120000Ft
 
-fűmag a sportpályára  21 600 Ft
 
-négy nagy doboz új  könyv a könyvtárnak
 
-öt nagy doboz új könyv tanulói jutalmazáshoz
 
-négy nagy doboz társas játék a napközis csoportok készleteinek javításához
 
Érd,2015.nov.20.

Bemutatkozás

Iskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, alapítványát 1992-ben alapítottuk. Azzal a céllal, hogy tanulóink testi- és szellemi fejlődését, nevelését, oktatását elősegítő eszközök beszerzését támogassa, az iskolai elhelyezést javítsa, külföldi nyelvgyakorlási lehetőségeket biztosítson.
 
Alapítói: Bacskai Imréné, Kékedi Gábor
 
Az alapítvány elnöke: 1992-től 2005-ig Maitz Ferenc
 
Az alapítvány képviselője: 2006-tól Volfné Micheller Ildikó
 
Az alapítvány új képviselője: 2014-től Hermann Erzsébet
 
Kuratóriumi tagok:
 
Kincses Katalin
 
Füzesi Brigitta
 
Rétiné Haraszti Szilvia
 
Sáriné Madarassy Andrea
 
Alapítói jogokat gyakorló: Csákóné Orbán Ágota
 
Bírósági bejegyzésének száma: AM 668
 
Az iskolák fokozatosan romló anyagi lehetőségei következtében egyre nagyobb szerepe van az alapítványok támogatásának. Az Alapító Okiratban megfogalmaztuk az alapítvány legfontosabb céljait. Ezek közt a legfontosabb az iskolai oktató és nevelő munka feltételeinek javítása. A rászoruló, ill. tehetséges gyerekek támogatása mellett feladatunk a tárgyi eszközök bővítése, az informatikai képzés segítése. Az alapítvány minden olyan iskolai tevékenységet támogat, amelyben a gyerekek legnagyobb része részt vesz. (Pl.: kézműves foglalkozás, bábszínház, sportversenyek, iskolai táborok).

Az alapítvány bevételei

 • Adományok (készpénz, tárgyi felajánlások)
 • Az adók 1%-a
 • Rendezvények bevételei (Márton napi bál)
A befolyt és felhasznált összegekről külön hírlevélben ill. az alapítvány honlapján adunk tájékoztatást.
 
Az adótörvény lehetővé teszi, hogy az állampolgárok befizetett adójuk 1%-ával szabadon rendelkezzenek.Kérjük, e lehetőséget kihasználva ebben az évben is támogassák iskolánkat. Amennyiben Önök nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, kérjük felhívásunkat juttassák el rokonaiknak, ismerőseiknek. Segítségüket előre is köszönjük!

Az alapítvány adatai

Vincellér Alapítvány - (közhasznú)
 
adószáma: 19185552-1-13
 
számlaszáma: 10200926-22611361
 
Elérhetőségei:
 
2030 Érd, Bajcsy- Zs. út 19-21.
 
Tel.: 23/376-523
 
titkarsag@korosiiskolaerd.hu

Az alapítvány célja

Az 1997.évi CLVI.tv.alapján:
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • szociális tevékenység,
 • egészségmegőrzés,sport,
 • tudományos tevékenység,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • műemlékvédelem,
 • természetvédelem,
 • környezetvédelem.

Az alapítvány működése

A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, ekkor kerül sor az alapítványhoz beérkezett kérések elbírálására. A kuratórium akkor határozat képes, ha azon a kuratórium valamennyi tagja részt vesz. Az alapítvány által nyújtott anyagi támogatást a pályázónak írásban kell kérnie az alapítvány kuratóriumától.
 
A pályázó által írt pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 • a pályázó személyi adatai
 • a támogatás mértékét (részben vagy egészben)
 • szociálisan rászorulók kérelménél a családok jövedelem igazolását.
Az alapítványhoz beérkező támogatások, ha célzottak is, kifizetésére a felhasználótól tervezetet kérünk, a megmaradt pénzösszeget más célra nem használjuk fel, továbbvisszük esetlegesen a következő évre. Az alapítvány utólagosan, a programok megvalósulása után nem tud támogatást biztosítani. A támogatások felhasználásáról (célzott vagy a meglévő anyagi forrásokból igényelt) a programok megvalósulása mellett, számlákkal kell bizonyítani, hogy a pénzösszegek felhasználásra kerültek-e. A célzott felhasználásra történő átutalások kifizetéséhez a kuratórium minden esetben hozzájárul, mivel a felajánló az adott programokat támogatja, szponzorálja.
 
Év elején, január 31-ig az alapítvány minden befizetőjének igazolást ad ki, hogy a befizető az adókedvezményt igénybe tudja venni.