Hit- és erkölcstan az iskolánkban

Jogszabály:
 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § (7)432 Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.
 
Továbbá, bármilyen kérdés esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 74/A.411 Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok jogszabályi részt ajánlom figyelmébe.