Közhasznú jelentés 2008. évről

A VINCELLÉR ALAPÍTVÁNY alapító okiratát 1992. december 14-én hagyta jóvá és PKA-62464 sz. alatt jegyezte be a Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság. 1998. május 28-án pedig "közhasznú tevékenységet" folytatóvá nyilvánította a vonatkozó alapító okirat alapján, mely a közhasznú tevékenységet az alábbiakban foglalta össze:
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • szociális tevékenység, családsegítés
 • egészségmegőrzés
 • sport
 • tudományos tevékenység
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • környezetvédelem
A 2008. március 26-án a Pest Megyei Bírósághoz benyújtott alapító okirat aktualizálása a kuratórium tagjaiban beállott személyi változás miatt vált szükségessé.
 
Az alábbi táblázatok az alapítvány 2008. működését tükrözik.

6 011 000 Ft bevételt realizáltunk, melynek jelentős hányada, 30%-a támogatóinktól érkezett, 12% az érdi Önkormányzattól, 25% a SZJA 1%-ának felajánlásából, 31% pedig NCA pályázati forrásból érkezett.
 
Költségvetési forrásból támogatást nem kértünk, nem kaptunk.
 
A támogatóinktól kapott bevételek nagy része célmegjelöléssel érkezett a mellékelt táblázat tanúsága szerint. Legjelentősebb célként - az iskola jellegének megfelelően, mely ének-zenei tagozat - zongora célú beszerzés megjelölésével érkezett.
 
Jelentősen emelkedett az SZJA 1% felajánlások összege, 2007. évihez viszonyítva 74%-kal.
 
A tárgyi eszközök esetében tantermi berendezéseket vásároltunk jelentős összegben az iskola igazgatójának kérésére.
 
Jelentős összeget, 400 000 Ft-ot fordítottunk rászoruló tanulók szociális célú támogatására.
 
Továbbra is jelentős összeget, 236 000 Ft-ot fordítottunk szabadidős tevékenység, tanulmányi kirándulás és táborozás költségeinek támogatására.
 
Az anyagköltségre fordított összeg legjelentősebb tétele egyrészt az iskola, valamint a rendezvények dekorációjára fordított összeg, másrészt az oktatás céljára beszerzett térképek és könyvek.
 
2008. év során sem bér, sem személyi jellegű kifizetés nem történt.
 
2008. december 31-én az alapítvány vagyona:
 • 623e Ft értékű - valamint csak mennyiségben nyilvántartott - tárgyi eszköz
 • 3 660e Ft bankbetét
 • 94e Ft készpénz volt.
A pénzeszköz nagy részének felhasználása 2009. évben betervezett.

2008. évi költségek részletezése:

Költségcsoport Összeg
Bank, posta 33 644
Anyagköltségek 422 504
Közlekedési ktg és fuvardíj 317 127
Sport célú költségek 285 467
Nevezési díj 81 560
Szabadidős tevékenységek ktg-i 235 802
Tárgyi eszköz beszerzés 2 186 108
Szociális célú támogatás 400 000
Egyéb célú költségek 330 830
Összesen 4 293 042

Beszerzett tárgyi eszközök többsége:

60 db írólapos iskolapad 486 600
1 db zongora 649 000
20 db tanulóasztal, 60 db szék 741 468
Öltözőszekrények 207 300

Egyéb célú költségek többsége:

Kiváló tanuló alapítvány díjak 80 000
Könyvviteli szolgáltatás 72 000
Kórusfesztivál vendéglátás 112 500

Bevételek részletezése 2008. évben:

Támogatóktól 1 825 009
SZJA 1%-ból 1 523 003
Önkormányzattól 708 125
NCA pályázatból 1 850 000
Egyéb forrásból 105 343
Összesen 6 011 480

Támogatóktól származó bevételek részletezése:

Heitz Elfurnér Kft 200 000 kórusfesztivál és zongoravásárlás
P.Dussmann Kft 250 000 zongora vásárlás
Elekraplan Kft 50 000 zongora vásárlás
Szülői támogatás 100 000 zongora vásárlás
Szülői támogatás 5 000 eszköz vásárlás
Szülői támogatás 1 130 509 Márton napi rendezvény keretében
Pályatárs Bt 40 000 zongora vásárlás
Termo Press 9 500  
Elektro Optika Kft 30 000  
Buda Filter 5 000  
Kertész Béláné 5 000  
Összesen 1 825 009  

Önkormányzat támogatásai célonként:

EU II. 233 125
Sportcélokra 225 000
Környezettudatos nevelésre 150 000
Kulturális célra 100 000
Összesen 708 125