A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

Szakmai konferencia: nagy érdeklődés, előremutató eredmények
 
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szakmai koordinálásával létrejövő természettudományos tananyagfejlesztés első fázisát szakmai konferencia keretén belül mutatták be a projektben résztvevő szaktanároknak
 
Február 29-én nagy érdeklődéssel övezett szakmai műhelykonferencia keretén belül mutatták be a projektben résztvevő munkacsoport vezetők az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium szakmai koordinálásával létrejövő természettudományos tananyagok kidolgozása első fázisának, a papíralapú oktatási segédeszközök fejlesztésének eredményeit.
 
A konferencia célja, hogy a projektben résztvevő munkacsoportok megismerhessék egymás eredményeit, valamint az egyes munkacsoportok eddigi tananyag fejlesztési tevékenységének összefoglalása volt, továbbá a szakmai anyagok kidolgozásának segítése annak érdekében, hogy a helyi sajátosságok és tapasztalatok beépüljenek a tananyagokba. A több mint 50 megjelent meghívottat Szilasné Mészáros Judit, a Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese és T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötték.
 
Érd város polgármestere megköszönte a projektben résztvevők munkáját és hangsúlyozta, hogy a tananyagfejlesztésben közreműködő szaktanárok magas szintű szakmai munkája nagyban hozzájárul a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.
 
Homoki Árpád, a projekt szakmai koordinációjáért felelős Vörösmarty Mihály Gimnázium laborvezetője ismertette a jelenlevőkkel, hogy a szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 8 érdi, 1 sóskúti és 1 diósdi közoktatási intézmény bevonásával. A köszöntőket követően Bartos Csilla, a Környezetvédő Egyesület Érd elnöke tartott előadást a környezetvédelem fontosságáról az oktatásban, az egyesület és az oktatási intézmények jövőbeli együttműködésének lehetőségeiről. Az előadást a tananyagfejlesztést a gimnázium részéről koordináló 4 munkacsoport vezető szakmai beszámolója követte. Bíró Gábor, prezentációjában kiemelte, hogy a földrajz oktatási anyagoknak fontos részét képzi az aktuális eseményekben való jártasság, például a vörösiszap-katasztrófa ismerete. Ezt követően Versits Lívia, beszélt a kémiai tananyag jobb megértését elősegítő játékos, szemléletes kísérletekről, módszerekről. A konferencia Kitzinger István, beszámolójával folytatódott, amely a biológiaoktatás gyakorlatközpontúságát, komplex és korszerű természettudományos megközelítését emelte ki. A szakmai összefoglalókat Geri Csaba előadása zárta a fizika tananyag kidolgozásáról, rávilágítva a szaktanárok közötti kiváló együttműködésre a tananyagfejlesztés során.
 
A szakmai műhelykonferenciát két rangos vendégelőadó, Dr. Szalay Luca, az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa és Takács Attila, a martonvásári Beethoven Általános Iskola informatika szakos tanára, az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) vezető oktatója szemléletes előadásai zárták.
 
Dr. Szalay Luca a tananyagfejlesztéshez kapcsolódó irányított IBST-(Inquiry Based Science Teaching) módszer alkalmazásával fejlesztett tananyagokat mutatta be, amely a mindennapi életben is alkalmazható képességeket, mint problémamegoldás, csapatmunka, konfliktusmegoldás is fejleszti. Takács Attila a digitális tananyagok fejlesztéséről és megvalósítási lehetőségekről beszélt előrevetítve a tananyagfejlesztés második fázisának témáját.
 
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében létrejött, „A természettudományos közoktatás megújítása,az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című,  TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosítószámú pályázat 280.815.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek eredményeképp a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása történik.  A hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása közép- illetve hosszú távon hozzájárul a diákok természettudományos ismereteinek bővítéséhez és továbbtanulásuk ilyen irányba való orientálásához.