Referenciaiskola

Uniós támogatásból új lehetőség nyílik a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére Érden a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
 
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 6 millió forint uniós támogatást nyert a TÁMOP-3.1.7-11/1 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.
 
A 6 millió forintos összköltségvetésű beruházásból a pedagógusok szakmai továbbképzéseken vesznek részt, amelyben a referenciaintézmény kialakításának és működtetésének alapjait sajátítják el, ezek megvalósulásához néhány informatikai eszköz beszerzésére is sor kerülhet.
 
Az 1947-ben alakult Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanárai mindig fontosnak tartották a fejlesztést, szakmai megújulást.  A város egyik legnépszerűbb oktatási intézménye hagyományaival és  „jó gyakorlataival” is méltóvá vált a referenciaintézményi előminősítésre. A referenciaintézményi működéshez azonban szükséges az újfajta szemléletmód és tudásanyag elsajátítása. Most uniós támogatással lehetőség nyílik a speciálisan előminősített referenciaintézmények számára tervezett szakmai továbbképzéseken való részvételre, informatikai eszközök beszerzésére, az új működési struktúra, szakértők bevonásával történő kialakítására.

„Esély a pedagógiai kultúra továbbfejlesztésére” TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0018
 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Előminősített Referenciaintézmény
 
projektzáró rendezvénye 2013. február 25.